Home / Video Về Quy Nhơn / Acoustic Chưa Bao Giờ – Địa Điểm Quy Nhơn

Acoustic Chưa Bao Giờ – Địa Điểm Quy NhơnAcoustic Chưa Bao Giờ – Thiên Ân (Band Acoustic)

Tại Đồng Giao Coffee – 07 Lê Duẫn, TP Quy Nhơn

www.DiaDiemQuyNhon.com

5 comments

  1. Cajon mặt hài quá ^^ 02:16 trở đi =))

  2. thằng Cajon bựa nhất QN :v

  3. nhóm diễn ở đâu thế ạ?

Trả lời