Home / Video Về Quy Nhơn / Câu cá cam khủng biển Quy Nhơn

Câu cá cam khủng biển Quy NhơnTên tiếng anh: Greater amberjack
Tên khoa học: Seriola dumerili
Tên gọi khác: yellowtail. Cần : Storm Gomoku Black Kaiten
Máy : Shimano Twin Power SW 6000XG
Dây : DUEL HARDCORE X8 #3, Leader :
Shimano Ocea Jigger Leader #18. Jig : K – Mac 90g Under Ground

Trả lời