Home / Video Về Quy Nhơn / [Clip flycam] Chiều trên Đầm Thị Nại – Quy Nhơn – Bình Định

[Clip flycam] Chiều trên Đầm Thị Nại – Quy Nhơn – Bình ĐịnhMột sản phẩm FLYCAM của WAO media.
Cung cấp dịch vụ quay phim từ trên cao Flycam
Cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Liên hệ: 01698950178

About Người Con Bình Định

2 comments

  1. I was just checking my 1972 M.A. thesis, Resource Use Systems of Ancient Champa, and what it said about hypothesized fish ponds in Central Vietnam, when I found this website and aerial photos of apparent fish ponds north of Qui Nhon. Can anyone verify what is being show here? David Sox at chesahbinu@comcast.net

  2. 200 năm trước tại đây Nguyễn Ánh đã thiêu đốt 2000 chiến thuyền của Tây Sơn.

    Bây giờ cho người nhái xuống tìm biết đâu sẽ tìm đc Vàng bạc + vũ khí của thế kỷ 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *