Home / Video Về Quy Nhơn / Đi bảo tàng lịch sử ở Quy Nhơn

Đi bảo tàng lịch sử ở Quy Nhơn


About Người Con Bình Định

3 comments

  1. Hồi thứ 6
    Trường mình tổ chức đi bảo tàng học lịch sử sẵn chụp mấy tấm luôn
    Nhớ like và sub ủng hộ mình nhed

  2. Hình ảnh cuối cùng là mặc của anh Ngô Mây nha các bạn
    Bạn nào biết rồi thì đừng chửi

  3. Đăng Khôi ông đi bảo tàng vui không?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *