Home / Video Về Quy Nhơn / Hành Trình Đak lak đi Quy Nhơn qua QL26 , QL19C – LNM #03

Hành Trình Đak lak đi Quy Nhơn qua QL26 , QL19C – LNM #03Xin chào các bạn. đây là những đoạn video mình đi từ Daklak đến Ngay trung tâm Tp Quy Nhơn , đoạn đường mình không phải đi qua Gia lai.

About Người Con Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *