Home / Tin Tức Tổng Hợp / Lễ ký kết Quy chế phối hợp về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn TP Quy Nhơn

Lễ ký kết Quy chế phối hợp về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn TP Quy Nhơn

Vào sáng ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Kui Nagan đã tham gia một chương trình chữ ký của chính sách bảo hiểm xã hội với mục đích cải thiện dần dần chính sách bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn. Thành phố đã đề xuất; Đồng thời, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Lao động và Involids và các bộ phận xã hội, kinh tế, thuế, bảo hiểm xã hội, công đoàn và hiệp hội của các công ty CT; Thúc đẩy thông tin, công khai và đối thoại với những người thuộc Chính sách nhân viên, chủ lao động và bảo hiểm xã hội, khiến những người tham gia bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chung trong việc phát triển xã hội.

kyket 1

Phó hiệu trưởng thường trực của Singapore

kyket 2

Lễ trao giải

Sau chương trình hiến pháp ngày nay, gần 35% số người tham gia bảo hiểm xã hội tại thành phố Quin cố gắng tiếp cận lực lượng lao động vào năm 2021, trong đó nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tình nguyện,% 1 tuổi làm việc; Khoảng 28% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Khoảng 45% người nghỉ hưu được hưởng lương hưu hàng tháng, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội; Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; Dịch vụ công cộng trực tuyến cấp 4; Chỉ số hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội là 85% trở lên.

Kong Hwa – TTVHTT

Trả lời