Home / Video Về Quy Nhơn / Nhà thờ núi đá Gềnh Ráng Quy Nhơn

Nhà thờ núi đá Gềnh Ráng Quy NhơnNhà thờ núi đá Gềnh Ráng Quy Nhơn nằm ngay đối Đieejn mộ Hà Mặc Tử. Là một nhà thờ nằm sâu, hơi khuất những bước vào bạn cảm nhận không gian tĩnh mịch huyền ảo, thảnh thơi

www.goldenlife.vn

About Người Con Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *