Home / Video Về Quy Nhơn / Offline Nha Trang – Tuy Hòa – Quy Nhơn | CLB Đường sắt Việt Nam (10/12/2017)

Offline Nha Trang – Tuy Hòa – Quy Nhơn | CLB Đường sắt Việt Nam (10/12/2017)Clip thực hiện vào tháng 12/2017, sẵn dịp ra thăm Phú Yên sau cơn bão số 12

Trả lời