Home / Video Về Quy Nhơn / Quy Nhơn, trước lễ công nhận Bài Chòi là di sản phi vật thể của nhân loại

Quy Nhơn, trước lễ công nhận Bài Chòi là di sản phi vật thể của nhân loạiKhông khí tại quảng trường Quy Nhơn trước lễ công nhận bài chòi là di sản thế giới

2 comments

  1. trong do co Phu Yen

  2. Sao đến nay mới được công nhận dãy nẫu ?

Trả lời