Home / Tin Tức Tổng Hợp / Thăm và trao tặng quà các gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Thăm và trao tặng quà các gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Chia sẻ thông tin, tin tức trong tỉnh Bình Định, Quy Nhơn – Thăm và trao tặng quà các gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn – Tham khảo bài viết ngay sau đây:

Lễ kỷ niệm 44 Năm ngày chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước (30 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 2018), ngày 24 tháng 4 năm 2014.9, Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Chính sách của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nagan và chính sách của Ward trình bày với gia đình Bùi Thế Juan, FUC xã của tôi, Thành phố Koi Nahan.

tangqua3042019

Ông Gwen Cuoc Thin Fouk trình bày xã của tôi

Từ lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh Xin hỏi về sức khỏe và cuộc sống các Gia đình Hoạt động cho cách mạng; Khả năng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Rất nhiều Lý do của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Các đồng chí Bật nó lên, Sẽ Đồng chí bị thương, Bệnh binh Và chính sách là sống cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh và thay đổi thành phố và đất nước của gia đình.

tangqua304201901

Ông Gwen Cuoc tặng quà cho phường mỏng Bùi Thị Juan

Nhận quà từ lãnh đạo thành phố, Lính ốm, Gia đình chính sách rất hạnh phúc và cảm động trước những lo ngại của các nhà lãnh đạo thành phố và tinh thần cách mạng thúc đẩy truyền thống tốt đẹp của gia đình., Công trình xây dựng đất nước đẹp hơn, đẹp hơn.

M. Nehang – VP

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trả lời