Home / Video Về Quy Nhơn / tịnh xá Ngọc Nhơn TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định

tịnh xá Ngọc Nhơn TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định


About Người Con Bình Định

4 comments

  1. Đẹp quá cõi Phật! Nam mô a di đà phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *