Home / Video Về Quy Nhơn / Văn khóa 12 ĐHSP Quy Nhơn 1989-1993 – Một thời để nhớ

Văn khóa 12 ĐHSP Quy Nhơn 1989-1993 – Một thời để nhớVideo clip hình ảnh thời sinh viên của văn khóa 12 (1989-1993) ĐHSP Quy Nhơn
Video clip hoàn thành nhận dịp kỷ niệm 20 năm Hội ngộ tại Quy Nhơn vào ngày 27-28/07/2013.

Trả lời