Home / Video Về Quy Nhơn / Lần đầu ra Quy Nhơn thưởng thức món nem nướng.

Lần đầu ra Quy Nhơn thưởng thức món nem nướng.


About Người Con Bình Định

Check Also

Giao lưu Việt Nam – Hàn Quốc ( Quy Nhơn – Yongsan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *