Home / Video Về Quy Nhơn / Đến Quy Nhơn thăm Hàn Mặc Tử và ngôi làng Quy Hòa

Đến Quy Nhơn thăm Hàn Mặc Tử và ngôi làng Quy HòaBạn đã đến thăm Mộ thật của hà Mặc Tử chưa? đã đến thăm làng phong trại cùi lớn nhất nước chưa? Ngày nay, ngôi làng đó đang thay da đổi thịt, có Viện Toán của GS Châu về đóng ở đó đấy 🙂

Trả lời