Home / Tin Tức Tổng Hợp / Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Chia sẻ thông tin, tin tức trong tỉnh Bình Định, Quy Nhơn – Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019 – Tham khảo bài viết ngay sau đây:

(Chinhphu.vn) – Nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư nước ngoài; Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, hồ sơ y tế điện tử được thiết lập … Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 9 tháng 3 năm

Quản lý các loài thực vật và sinh vật rừng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

Dickry số 06/2019 / ND-CP 22. Cây dại có nguy cơ tuyệt chủng từ ngày 10 tháng 3 năm 2019, để thực hiện Công ước về Công ước lâm sản và quản lý động vật và lâm nghiệp quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và có giá trị.

Quản trị cho các thành viên cơ quan nước ngoài

Kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2015, một số chế độ chính phủ cho các cơ quan cơ quan nước ngoài sẽ được trao cho chính phủ vào ngày 23 tháng 12 năm 2019, Nghị định số 08/2016 / ND-CP

Nghị định này cho biết chi phí sinh hoạt, trợ cấp, phụ cấp, khám sức khỏe và chế độ điều trị, giờ làm việc và một số chế độ quản lý khác để nhận trợ cấp từ các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Ngân sách nhà nước hoặc ngân sách doanh thu, vợ / chồng và con chưa thành niên theo các thành viên của công ty Việt Nam nước ngoài.

Quy định về báo cáo quản trị của cơ quan hành chính nhà nước

Nghị định 09/2016 / ND-CP báo cáo quản lý tổ chức hành chính hành chính vào ngày 24 tháng 1 năm 2015, từ ngày 12 tháng 3 năm 2015.

Nghị định này xác định các chính sách và năng lực cho báo cáo và nội dung của Báo cáo Báo cáo Hành chính Nhà nước giữa các Cơ quan Hành chính Nhà nước và các cơ quan hành chính. Nhà nước với các tổ chức và cá nhân tương ứng; Yêu cầu đối với hệ thống báo cáo; Thực hiện báo cáo thực hiện công nghệ thông tin và báo cáo quốc gia và phát triển hệ thống thông tin; Báo cáo quyền và trách nhiệm của các tổ chức, tổ chức và cá nhân.

Quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Để thực hiện các quyền và trách nhiệm của đại diện nhà nước từ ngày 15 tháng 3 năm 2019, chính phủ đã ấn định ngày 30 tháng 12 năm 2019 vào ngày tháng 12 / ND-CP.

Sửa đổi các quy tắc để xem xét và trao danh hiệu nghệ sĩ công cộng cho các di sản văn hóa đáng kinh ngạc

Nghị định số 11/201 9 / ND-CP, Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2015 sửa và bổ sung các điều khoản khác nhau để sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ được thông báo. Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011, xác thực dưới chức năng quản lý của bộ văn hóa, thể thao và du lịch hiệu quả được xác thực.

Đặc biệt, bổ sung và bổ sung số lượng bài viết được xem xét trong nghị định của Nghị định 62/2019 / ND-CP Nghị định 6250 / ND-CP có tiêu đề "Nghệ nhân nhân dân" và "Nghệ sĩ tuyệt vời". Trong trường hợp di sản văn hóa đáng kinh ngạc.

Tuyệt chủng một số văn bản pháp luật do chính phủ ban hành

Chính phủ đã quyết định hủy bỏ một số tài liệu pháp lý do chính phủ ban hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019, vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, vào ngày 12 tháng 12 năm 2011 / ND-CP.

Cụ thể, hủy tất cả 9 văn bản pháp lý sau:

1. Nghị định số 48/1999 / ND-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 Chính phủ và các doanh nhân và doanh nghiệp du lịch Việt Nam nước ngoài ủy thác định nghĩa về văn phòng và chi nhánh.

2. Tuyên bố số 50/2001 / ND-Cp Chính phủ ngày 16 tháng 8 năm 2001, chi tiết về việc thực hiện nhiều điều của Luật Mặt trận Cha Việt Nam.

3. Nghị định số 164/2004 / ND-CP của Chính phủ vào ngày 14 tháng 9 năm 2004, giải quyết quyền sử dụng đất để thực hiện phiên tòa và đấu giá.

4. Derek số 173/2004 / ND-CP 30 tháng 9 năm 2004 Phê duyệt việc thực hiện hệ thống chính thức của chính phủ, thực hiện và thi hành phán quyết hành chính.

5 Nghị định số 10/2006 / Chính phủ ND-CP ngày 17 tháng 1 năm 2006 về việc cung cấp Giám sát và Quản lý Dân tộc thiểu số

6. Chính phủ về thống kê khoa học và kỹ thuật của Nghị định số 30/2006 / ND-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006.

7. Nghị định số 134/2007 / ND-CP quy định các đơn vị đo lường của chính phủ vào ngày 15 tháng 8 năm 2007.

8-Nghị định số 14/2011 / ND-CP ngày 16 tháng 2 năm 2011 Điều khoản và điều kiện của Chính phủ đối với hoạt động của Đại lý làm thủ tục hải quan.

9- Dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư và kỹ thuật khu công nghiệp cho Nghị quyết số 33/2008 / NQ-CP, Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008, Dự án Khu đô thị mới và Dự án nhà ở để thực hiện một số thủ tục hành chính.

Ngoài ra, nghị định của điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, đoạn 1 của Điều 23, Điều 1 Nghị định số 42/2009 / ND-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009, chính phủ thuộc loại đô thị.

Nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 13/2019 / ND-CP ngày 1 tháng 2 năm 2019 Sáng kiến ​​của Chính phủ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019, bao gồm nhiều chính sách ưu đãi cho các sáng kiến ​​khoa học, giáo dục và công nghệ như một cách để giảm hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuê và giảm tiền thuê đất và nước trang; Ưu đãi tín dụng; …

Điều kiện thành lập giáo dục nghề nghiệp đầu tư nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 019, Nghị định số 15/2019 / ND-CP cung cấp chi tiết về nhiều điều khoản và các bước để chính phủ thực hiện Đạo luật Giáo dục nghề nghiệp vào ngày 1 tháng 2,

Điều này đặt ra các điều kiện để thành lập giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Có một nơi để xây dựng nền tảng vật chất để đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề 1000. Ông2; Trường trung học 10.000 m2 Đối với khu vực đô thị và 20.000 mét2 Đối với khu vực phi đô thị; 20.000 mét đại học2 Đối với khu vực đô thị và 40.000 mét2 Đối với khu vực ngoài đô thị; Vốn đầu tư được thành lập với nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị đất, đặc biệt như sau: Tại Trung tâm Dạy nghề, ít nhất là 5 tỷ VDĐ; Ít nhất 50 tỷ đồng cho các trường trung cấp; Ít nhất 100 tỷ đồng cho đại học …

Sửa chữa và bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trong quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2011, nghị định số 16/2019 / ND-CP ngày 1 tháng 2 năm 2015, cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý tại Hoa Kỳ để bổ sung và bổ sung số lượng các thảm họa kiểm soát thảm họa.

Cụ thể, Nghị định số 16/2019 / Chính phủ ND-CP đã bổ sung, bãi bỏ hoặc chấm dứt số Nghị định số 135/2015 / ND-CP vào ngày 31/12/2015 đối với đầu tư gián. Ra nước ngoài; Sửa chữa các điều khoản và điều kiện của chứng chỉ tín dụng đối với các hoạt động thông tin tín dụng được cung cấp cho các tổ chức thông tin tín dụng được đưa ra trong mục 7, 7 của Nghị định số 10/2010 / ND-CP ngày 12 tháng 2 năm 2010; Sửa chữa, bổ sung và bãi bỏ một số điều về Nghị định số 101/2012 / ND-CP ngày 7 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ

Sau chiến tranh phụ thuộc vào hậu quả của bom mìn và ERD

Sau khi chiến tranh được thực hiện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019, chính phủ liên quan đến việc vận hành và thực hiện các biện pháp khẩn cấp cho trật tự nổ sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, DC 18/2019 / ND-CP.

Quy trình trao đổi và xử lý tài liệu điện tử

Thông tư 01/2019 / TT-BnV Công tác văn thư đang kiểm soát quá trình chuyển giao, lưu trữ và xử lý tài liệu điện tử, trong quá trình này, chức năng của các công ty chức năng cơ bản và tổ chức hệ thống quản lý tài liệu điện tử có hiệu lực từ ngày 10/3/2016.

Thông báo Công tác văn thư kiểm soát quá trình chuyển giao, lưu trữ và xử lý tài liệu điện tử, bao gồm: quản lý tài liệu điện tử, quản lý tài liệu điện tử, hồ sơ điện tử được tạo và lưu trữ trong tổ chức; Chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Từ 1/3, hồ sơ y tế điện tử được thiết lập

Thông tư 46/2018 / TT-BVY ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ Y tế lập hồ sơ hồ sơ y tế điện tử hiệu quả từ ngày 1/3/2016.

Hồ sơ y tế điện tử bao gồm: hồ sơ y tế nội trú, hồ sơ y tế bên ngoài và hồ sơ y tế khác.

Mỗi bệnh nhân sẽ có một mã để quản lý và lưu giữ hồ sơ y tế điện tử trong một cơ sở khám và điều trị y tế. Để đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ y tế điện tử như: Ghi lại toàn bộ nội dung thông tin (hồ sơ xử lý giấy, bảo quản và chuyển hình ảnh phim thay vì in phim, bảo quản thông tin kiểm tra, thay vì in giấy), người chịu trách nhiệm về nội dung thông tin có chữ ký điện tử.

Chi Kiên

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trả lời