Home / Văn Hóa Du Lịch Quy Nhơn

Văn Hóa Du Lịch Quy Nhơn

Thành phố Quy Nhơn tổ chức tập huấn kiến thức kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo hình thức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay)

Thành phố Quy Nhơn tổ chức tập huấn kiến thức kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo hình thức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê homestay 1

Thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016  – 2020 và Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn năm 2017, ngày 01/12/2017, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp Phòng Quy hoạch và Phát triển Tài …

Read More »