Home / Video Về Quy Nhơn / K.CNTT Ngân hàng TMCP Quân đội – Quy Nhơn 5/2018

K.CNTT Ngân hàng TMCP Quân đội – Quy Nhơn 5/2018Hoạt động teambuilding & Gala Dinner dịp nghỉ mát của Khối CNTT Ngân hàng TMCP Quân đội – Tháng 5 năm 2018.

Gala Dinner cuối năm 2017:

Trả lời