Home / Video Về Quy Nhơn / Mầm non TUỔI THƠ QUY NHƠN — Thời trang biển (đoạn 1)– Lớp chồi, ngày 31/5/2014

Mầm non TUỔI THƠ QUY NHƠN — Thời trang biển (đoạn 1)– Lớp chồi, ngày 31/5/2014Ngày 31/5/2014, các bé ở trường mầm non Tuổi Thơ, 56 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học 2013-2014 và chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại Nhà văn hoá lao động tỉnh Bình Định.

Trả lời