Home / Video Về Quy Nhơn / (OCEAN MAN QUY NHON) – DATE FRUIT – TRÁI CHÀ LÀ (PART 1)

(OCEAN MAN QUY NHON) – DATE FRUIT – TRÁI CHÀ LÀ (PART 1)I will spend one week for discovering about the ecologycal systems of the sea and the mountain (for a little bit) at the new place and i hopefully search for things are happening in my head . I feel happy for seeing date plam tree for the first date and i will choose the perfect dates fruits with the black color cover for eating after a trip because it is really rich of vitamins and minerals for providing my body . Thank DATE FRUIT so much .

Tôi sẽ dành một tuần để khám phá về hệ thống sinh thái biển và núi (một chút) tại vùng đất mới và tôi hy vọng tìm kiếm được đúng những điều đang xảy ra trong đầu mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cây chà cho ngày đầu tiên và tôi sẽ chọn những trái hoàn hảo với vỏ màu đen để ăn sau chuyến đi vì nó thực sự giàu vitamin và khoáng chất để cung cấp cho cơ thể của tôi. Cảm ơn DATE FRUIT rất nhiều.

Trả lời