Home / Video Về Quy Nhơn / QUY NHƠN PLAZA NHÀ HÀNG – TIỆC CƯỚI – HỘI NGHỊ

QUY NHƠN PLAZA NHÀ HÀNG – TIỆC CƯỚI – HỘI NGHỊwebsite: www.quynhonplaza.com.vn
Liên hệ đặt tiệc: 0988 18 23 18 (Mr.Thiện)
Địa chỉ: 10-12-14-16 Đô Đốc Bảo, Quy Nhơn, Bình Định

Trả lời