Home / Video Về Quy Nhơn / Vũ Huy và cá Bè Quỵt (GT) tại Quy Nhơn. Ngày 09/05/2015.

Vũ Huy và cá Bè Quỵt (GT) tại Quy Nhơn. Ngày 09/05/2015.Giao lưu Shimano Singapore và Vietnam Tackle tại Quy Nhơn tháng 05/2015.

One comment

  1. anh em nào biết cho em hỏi thăm  anh Vũ Huy hay cho em xin số ĐT để em nhờ tư vấn, vì em cũng hay đi quy nhơn lắm. cảm ơn ạ

Trả lời