Home / Video Về Quy Nhơn / Giải cờ thế Giang Hồ Hiểm Ác nhất thế giới PHẦN 04

Giải cờ thế Giang Hồ Hiểm Ác nhất thế giới PHẦN 04Giải cờ thế Giang Hồ Hiểm Ác nhất thế giới PHẦN 04 gồm các ván cờ thế như sau:
– Ván cờ thế giang hồ số 12: Song Quan Môn
– Ván cờ thế giang hồ số 13: Cửu Liên Hiến Thụy
– Ván cờ thế giang hồ số 14: Mã Khiêu Vi Tường
– Ván cờ thế giang hồ số 15: Binh Định Cô Trúc

Trả lời