Home / Video Về Quy Nhơn / Lễ khởi công khu Đô thị An Phú – Tp Quy Nhơn – Bình Định

Lễ khởi công khu Đô thị An Phú – Tp Quy Nhơn – Bình ĐịnhLễ khởi công khu Đô thị An Phú ngày 19/12/2011
Website:

Trả lời