Home / Tin Tức Tổng Hợp / Thường trực HĐND TP tổ chức họp định kỳ tháng 3/2019

Thường trực HĐND TP tổ chức họp định kỳ tháng 3/2019

Chia sẻ thông tin, tin tức trong tỉnh Bình Định, Quy Nhơn – Thường trực HĐND TP tổ chức họp định kỳ tháng 3/2019 – Tham khảo bài viết ngay sau đây:

Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố đã tổ chức một cuộc họp định kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình các hoạt động vào tháng 3 năm 2019 và để xác định sự phân công chính của ủy ban thường vụ của ủy ban thường vụ cuộc họp công cộng năm 2015.

Ông đã có mặt tại cuộc họp Trần van Than – Chủ tịch Hội đồng thành phố chủ trì. Các đồng nghiệp trong Ban thường vụ Hội đồng nhân dân thành phố; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố; Lãnh đạo và Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố

TT2019

Xem Cuộc họp định kỳ tháng 3 năm 2019

Ở giữa Tháng 3 năm 2019, Kéo dài Tăng trưởng Hội đồng thành phố Sau phiên họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân Thành phố, phóng viên liên lạc với phóng viên và nhắc nhở bộ phận, bộ phận và đơn vị thành phố trả lời các quan điểm và đề xuất của cử tri; Duy trì tiếp nhận công dân; Tham gia hội nghị và họp do Đảng ủy thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức; Để thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 để thực hiện các hoạt động của các sở và đơn vị thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban thường vụ của ủy ban thường trực cùng với người đứng đầu ủy ban và trưởng ban và các cán bộ, thành viên của đội và nhân dân của xã cao mới, đã chuẩn bị nội dung của cuộc đối thoại. ; Thực hiện tốt công việc được xác định bởi pháp luật.

Vào tháng 4 năm 2019, ông Trần Bhan Than – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố đã chủ trì một cuộc họp công khai trong Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố, các nhà lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân ngay lập tức được xây dựng để tăng cường công việc cơ bản. Thành phố có kế hoạch khảo sát tiến độ của một số dự án quan trọng; Tổ chức một cuộc họp báo để đánh giá tình hình của Hội đồng nhân dân thành phố trong quý đầu tiên của năm 2019 và để thích nghi với quý hai năm 2019; Thực hiện các đơn vị quan sát theo kế hoạch giám sát đã ban hành; Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, thành viên Hội đồng thành phố, tăng cường cập nhật hoạt động của thành phố.

Ông Nung-VPi

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trả lời