Home / Video Về Quy Nhơn / Triển lãm Bonsai Cây Cảnh Quy Nhơn 2018 – Phần 2 – Bonsai Binh Dinh

Triển lãm Bonsai Cây Cảnh Quy Nhơn 2018 – Phần 2 – Bonsai Binh DinhTriển lãm Bonsai Quy Nhơn năm 2018 tổ chức tại phường Trần Phú , Triển lãm hội tụ nhiều cây đẹp.
Hãy đăng kí kênh gíup em nhé.
Xem phần 3 ở đây,
#trienlamcaycanhquynhon #trienlambinhdinh #trienlambonsaibinhdinh

6 comments

  1. Triển lãm Bonsai Cây Cảnh Quy Nhơn 2018 –

  2. Hải châu của mình cũng đẹp như vậy bạn có ai giao lưu không ?

  3. Mình có gốc to 10 lần như vậy được không ?

Trả lời