Home / Video Về Quy Nhơn / Bún chả Quy Nhơn: Nồng nàn, ăn là ngất ngây | VTC

Bún chả Quy Nhơn: Nồng nàn, ăn là ngất ngây | VTCVTC | Bún chả đường phố ở Quy Nhơn có hương vị độc đáo, có sức hút kỳ lạ với mỗi du khách khi đến thăm Quy Nhơn.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Trả lời