Home / Video Về Quy Nhơn / Ban Tổ Chức Bầu Cử Ông Phan Kỳ Nhơn Công Bố Lịch Trình Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali Nhiệm Kỳ 2018-2021

Ban Tổ Chức Bầu Cử Ông Phan Kỳ Nhơn Công Bố Lịch Trình Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali Nhiệm Kỳ 2018-2021Little Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California công bố lịch trình nhận đơn ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện & Giám Sát của cộng đồng cũng như ngày bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại thông báo này của Ông Phan Kỳ Nhơn vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, 9078 Bolsa Ave Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH BẦU CỬ

Kính thưa toàn thể đồng hương,

Thi hành Nội Quy Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali hiện hành, Ban Tổ Chức và Ban Giám Sát Bầu Cử Cộng Đồng, xin công bố Lịch Trình Bầu Cử, như sau:

1/- Nhận đơn ứng cử, từ 23 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2018:
– Liên Danh cho Hội Đồng Đại Diện.
– Đơn Danh cho Hội Đồng Giám Sát.
2/- Cứu xét hồ sơ, từ 15 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2018:
3/- Công bố danh sách Ứng cử của các Liên Danh và Đơn danh vào ngày 01 tháng 6 ăm 2018.
4/- Nhận những khiếu nại của đồng hương: Từ 02 tháng 6 đến 09 tháng 6 năm 2018
5/- Ngày 16 tháng 6, họp báo để cứu xét những khiếu nại và công bố chính thức các thành phần ứng cử với sự hiện diện của tất cả các Ứng Cử Viên.
6/- Bầu cử và kiểm phiếu :
– Ngày bầu cử: Hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018
– Ngày kiểm phiếu: Hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2018
7/- Ngày 30 tháng 6 năm 2018, họp báo công bố kết quả bầu cử và ấn định ngày bàn giao.

Trân trọng thông báo.
Little Sàigòn ngày 20 tháng 4 năm 2018

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
PHAN KỲ NHƠN

TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT
LÊ VĂN SÁU

Ghi chú: Ngày gây quỹ để yểm trợ chi phí cuộc Bầu Cử là 03 tháng 6 năm 2018, lúc 6:00PM tại nhà hàng Paracel Seafood. Chi tiết sẽ thông báo sau.

Trả lời