Home / Video Về Quy Nhơn / Kỉ niệm Thực tập sư phạm 2 ĐH Quy Nhơn__Trường THPT Nguyễn Diêu – năm học 2017-2018.

Kỉ niệm Thực tập sư phạm 2 ĐH Quy Nhơn__Trường THPT Nguyễn Diêu – năm học 2017-2018.TTSP2. Khóa 37 ĐH Quy Nhơn. Năm học 2017-2018.
(JB Phi Đạt)

Trả lời