Home / Video Về Quy Nhơn / Lặn ngắm san hô ở Kỳ Co và Eo Gió Quy Nhơn

Lặn ngắm san hô ở Kỳ Co và Eo Gió Quy NhơnQuay phim bằng điện thoại bỏ vào túi chống nước nên không rõ lắm!
Du lịch quy nhơn!

About Người Con Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *