Home / Video Về Quy Nhơn / Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ – Ngô Tín – Karaoke

Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ – Ngô Tín – KaraokeKaraoke beat Quy Nhon menh mang niem nho ngo tin giangleohart
Có ai về tìm thuở hoang sơ?
Xin cho tôi nhắn chốn xưa năm nào
Biển vắng phố xưa chờ trông
Còn đó khúc ca hoài mong
Có còn nhớ không?
Có còn nhớ không?

About Người Con Bình Định

One comment

  1. Hải Giang dã thực hiện rất tốt đấy .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *