Home / Tin Tức Tổng Hợp / Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”

Chia sẻ thông tin, tin tức trong tỉnh Bình Định, Quy Nhơn – Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” – Tham khảo bài viết ngay sau đây:

Ngày 22 tháng 4/ Ủy ban nhân dân thành phố 2019 chính thức đạt danh hiệu "Người mẹ anh hùng Việt Nam" 03 Mẹ Shaheed Shaheed Ông có mặt tại buổi lễ Trần Bội Than – Phó Bí thư Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành phố; Ông Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố; Đồng nghiệp, lãnh đạo phòng ban, đơn vị thành phố và người thân của 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng

Vào thời điểm diễn ra buổi lễ, Ủy ban Nhân dân Thành phố do Văn phòng Nội vụ Thành phố chủ trì đã phê chuẩn chức danh chủ tịch "Tiêu đề của người mẹ Việt Nam" cho 03 người mẹ đọc quyết định của chủ tịch: Hồ của Tongfan Thi Kiên và mẹ của Nago May Ward, mẹ của Phường Phường Và sự cống hiến và bản thân của mẹ Guenne Thi Liu do giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quốc gia Đã rời đi.

BMVNAH2019

A / c Ngô Hoàng Nam Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng danh hiệu "Người mẹ anh hùng Việt Nam" và trao tặng thành phố của người thân trong bụng mẹ

Đảng này và danh hiệu của nhà nước nổi tiếng đó Nhập Quyên góp "Anh hùng Việt Nam" dành cho các bà mẹ, chỉ có một đứa con nhưng nhiều đứa trẻ đã tử vì đạo hoặc tử vì đạo Tôn vinh và ghi nhớ những phẩm chất tuyệt vời của các bà mẹ và gia đình Việt Nam Đã ở đó Có nhiều đóng góp, Dành riêng cho giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quốc gia; Phát huy truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước và đạo đức, "nhớ nước uống, nguồn gốc quốc gia".

Chào mừng đến với – p. LTBXH TP

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trả lời