Home / Video Về Quy Nhơn / Xóm Cảng (Quy Nhơn)

Xóm Cảng (Quy Nhơn)


2 comments

  1. Tình Nguyễn

    Nên cho tựa đề bằng tiếng anh để quảng bá quy Nhơn lên toàn quốc tế

  2. Thuong Nguyen Ngoc

    Mong Quy Nhon ngày càng văn minh hiện đại

Trả lời