Home / Video Về Quy Nhơn / OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 13) – COWRIE SNAIL

OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 13) – COWRIE SNAILOCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 13) – COWRIE SNAIL
I am diving at the foot of a giant rock and i am facing a little bit hard because there are so many waves continually moving and rolling and hitting all sides face of rock . This place is the wonderful world for cowrie snails due to possessing so many loose corals and it provides the reliable food for cowrie snails and it is a partnership that not benefit for the loose coral and i have to separate both creatures and moving the cowrie snails to other place .
OCEAN MAN QUY NHƠN – DISCOVERY ROCKY REEF (PART 13) – COWRIE SNAIL
Tôi đang lặn dưới chân một tảng đá khổng lồ và tôi đang phải đối mặt với một chút khó khăn bởi vì có rất nhiều sóng liên tục di chuyển và lăn , đánh tất cả các mặt bên của đá. Nơi này là thế giới tuyệt vời cho ốc trinh nữ vì sở hữu rất nhiều san hô nhão và nó cung cấp thức ăn đáng tin cậy cho ốc trinh nữ và nó là một quan hệ đối tác không có lợi cho san hô lỏng lẻo và tôi phải tách cả hai sinh vật và di chuyển ốc bò đến nơi khác .

About Người Con Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *