Home / Tin Tức Tổng Hợp / Lãnh đạo tỉnh Bình Định làm việc với thành phố Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh Bình Định làm việc với thành phố Quy Nhơn

Chia sẻ thông tin, tin tức trong tỉnh Bình Định, Quy Nhơn – Lãnh đạo tỉnh Bình Định làm việc với thành phố Quy Nhơn – Tham khảo bài viết ngay sau đây:

Theo Chương trình điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, vào sáng ngày 7 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huq, đồng sáng lập thành phố Co-Nong, đã làm việc với thành phố Ko Nahan về tình trạng kinh tế xã hội năm 2018.

Cuộc họp có sự tham dự của ông Fan Ko Thong – Chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo sư đoàn, bộ phận của tỉnh Singh. Có các đồng chí cho người không phải thành phố: Trần Văn Thân – Phó Bí thư thường trực Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành phố, Engo Hoàng Tên – Phó Bí thư Thành ủy Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Gwen Dean B – Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Ku-Nahan Thành viên của Hội đồng nhân dân của Ủy ban thường vụ, ủy ban nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố và các ban, đoàn thể thành phố Bằng.

KT1

Ông Ngô Hoàng Tên – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã báo cáo về kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN năm 2018 và xác nhận công việc của Koi Nahan năm 2019.

Trong cuộc họp Mr. Ego Hyang Name – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, đã xác nhận công việc của Q-AN năm 2018 và công việc của Koi Nahan năm 2019. Theo đó, đến năm 2015, nền kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, các mục tiêu, mục tiêu và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã hoàn thành tất cả 9/9 mục tiêu. Cơ cấu kinh tế đã được loại bỏ tích cực: công nghiệp và xây dựng 60,49% – dịch vụ 36,47% – nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3,04%). Tổng giá trị sản xuất tăng 11,7% so với năm 2017; Tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp và xây dựng đã tăng 12,1%; Giá sản xuất trong lĩnh vực dịch vụ đã tăng 11,5%; Giá sản xuất nông nghiệp – Tăng thủy sản lâm nghiệp tăng 4,7%; Phân cấp thành phố (không bao gồm phí sử dụng đất) 103,78% dự toán hàng năm theo doanh thu của ngân sách thành phố Năm 2011, thành phố đã đưa ra các hướng dẫn về cải thiện công nghiệp-thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, theo chương trình phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và bền vững. Năm 2019, Koe Nahan tiếp tục xây dựng và triển khai Dự án Phát triển Du lịch Thành phố; Dự án chuyển nhượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Mua Thi Juan tại Cụm công nghiệp Kuang Truong (CCN); Tập trung vào thu ngân sách cơ bản tập trung vào trang web tập trung vào tập trung, lập kế hoạch, đầu tư xây dựng, công việc giao thông quan trọng và các dự án.

KT2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huq Coke Dong đã có bài phát biểu trong cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Thư ký Công cộng Hu Coke Dong đã ca ngợi kết quả đạt được của thành phố không phải thành phố Ko năm 2018; Đồng thời, nó cũng đòi hỏi những hạn chế và khuyết điểm cần thiết để khắc phục thành phố và cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc cho Ủy ban Nhân dân Thành phố, đặc biệt là quy hoạch và quản lý đô thị. Đầu tư giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm và đầu tư vào đất đai và môi trường; Điều cấp bách là sáng kiến ​​của tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và không mong đợi vào tỉnh; Để đảm bảo cung cấp các buổi giảng dạy cho hai buổi một ngày cho các trường tiểu học, hãy chú ý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trường học và các lớp học; Tập trung tThực hiện nhiều bước để chuyển đổi NuNn thành một thành phố xanh, sạch, văn minh, một ấn tượng tốt được thu hút để thu hút khách du lịch..

Đối với các đề xuất và đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý trả 100% doanh thu nhận được từ đấu giá đất bổ sung để tài trợ cho việc thực hiện vệ sinh đô thị; Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, số 04/2016, nhà nước sẽ đồng ý áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và cải tạo tiền mặt sau khi mua đất tại tỉnh, thực hiện chính sách chuyển nhượng khu công nghiệp Bin mới để áp dụng, chuyển nhượng doanh nghiệp IC Quang Trường từ Buay Thi Juan IC Xin vui lòng; A Dương Vương, Nguyễn Tất Thành đã hợp nhất thành phố Quy bào để thúc đẩy việc thực hiện và thực hiện các công tác chính trị và sự kiện cho con đường.

Giọng ca mùa xuân: VP

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trả lời